Sammy Flash ft. Spitakci Hayko Alla Yar Şarkı Sözleri

"Sammy Flash ft. Spitakci Hayko Alla Yar Şarkı Sözleri"

Yarkarum vas ves
hafkedo les ves
Yarkarum vas ves
hafkedo les ves

ellim sare lilacin
Getlemim sigaz yarin
insi gas yarin

Yarkarum vas ves
hafkedo les ves
Yakarum vaaas veees
hafkedo les ves

ellim sare lilaci
yerkel mersil olmasi
mersil olmasi

Alla yar alla yar
alla alla alla yar

Alla yar alla yar
alla alla alla yar

gesam baca naşkamşem
feri gala yar kavşe
alla yar alla yar lyricsoz.com

Alla yar alla yar

alla alla alla yar

gesam baca naşkamşem
feri gala yar kavşe
Alla yar alla yar

Yorum Gönder

2 Yorumlar